Gmina Goworowo | Serwis internetowy Gminy Goworowo

Gmina Goworowo

dziś jest: 25 października 2014
Imieniny: Darii, Wilhelminy, Sambora
HARMONOGRAM DYŻURÓW TRENERÓW (ANIMATORÓW) NA OBIEKCIE

HARMONOGRAM DYŻURÓW TRENERÓW

 (ANIMATORÓW) NA OBIEKCIE

w dniach od 25października  (sobota) do 31 października (niedziela) 2014r.

– sobota 25.10.2014r. – p.M. Zalewski od godz. 1200 do godz. 2000;

– niedziela 26.10.2014r. – p.M. Zalewski   od godz. 1200 do godz. 1900;

– poniedziałek 27. 10.2014r. – p. M. Zalewski od godz. 1600 do godz. 2000;

– wtorek  28.10.2014r. – p. M. Zalewski od godz. 1600 do godz. 2000;

– środa 29.10.2014r. – p. A. Wachowska od godz. 1600 do godz. 2000;

– czwartek 30.10.2014r. – p. M. Zalewski od godz. 1600 do godz. 2000;

– piątek 31.10.2014r. – p. M. Zalewski od godz. 1600 do godz. 2000;

 

W imieniu Animatorów serdecznie zapraszam do uczestnictwa w zajęciach i korzystania z obiektu sportowego – „Moje boisko Orlik 2012” w sezonie 2014!

Ze sportowym pozdrowieniem

Dyrektor ZS Nr 1 w Goworowie

mgr Jacek Dobrzyński

piątek, 24 Październik 2014, 15:50 | autor: Anna Wachowska
Liczba odsłon: 38
Zapytanie ofertowe

Goworowo, dn. 2014.10.24

ZAPYTANIE OFERTOWE

logo wfoś

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Goworowo. Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zakres usługi obejmuje załadunek z miejsca składowania, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa z terenu gminy Goworowo (miejscowości Borki, Cisk, Czarnowo, Czernie, Goworówek, Gierwaty, Grabowo, Grodzisk Mały, Jawory Stare, Jurgi, Kółko, Kruszewo, Kunin, Lipianka, Ludwinowo, Michałowo, Pokrzywnica, Ponikiew Duża, Ponikiew Mała, Ponikiew Mała Kol., Rębisze Działy, Rębisze Kolonia, Rębisze Parcele, Szarłat, Szczawin, Wólka Brzezińska, Wólka Kunińska, Żabin ) w zadeklarowanej przez mieszkańców ilości 216,12 Mg odpadów. W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie (na terenie nieruchomości), załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010r. Nr 249, poz.1673) – „Karta przekazania odpadu”. Prace wykonywać będą osoby posiadające stosowne uprawnienia.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu muszą być wykonywane przez firmę:

1) posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne z grupy 17 06,

2) posiadającą aktualny program gospodarki odpadami wytwarzanymi w zakresie prowadzenia działalności dla odpadów z grupy 17 06, zatwierdzony przez właściwego Marszałka Województwa,

3) posiadającą pozwolenie zintegrowane dla instalacji do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest bądź posiadającą umowę na dostarczanie odpadów z takim składowiskiem,

4) inne dokumenty, przewidziane prawem polskim dla tego typu działalności.

Po wykonaniu usługi Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Oferty cenowe należy przesyłać na adres j.zalewska@goworowo.pl do dnia 29 października br., do godz. 14.00. Wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi poświadczone „za zgodność z oryginałem” wymagane uprawnienia i pozwolenia.

Wójt Gminy
Małgorzata Maria Kulesza

piątek, 24 Październik 2014, 15:12 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 3
OD PRZYPADKU DO WYPADKU !

 

Jesień to czas zbioru ostatnich plonów i pracy w polu oraz w obejściu. Choć zima kojarzy się   z odpoczynkiem, to na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Pora jesienno-zimowa to okres, w którym jest więcej czasu na dokonanie wielu napraw, czy bieżących konserwacji maszyn i urządzeń. Mimo, że pracy jest nierzadko mniej to i tak wyjątkowo często dochodzi do wypadków.

piątek, 24 Październik 2014, 14:52 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 4
INFORMACJA

W dniu 27 października 2014r. o godz. 16.00 w Sali nr 16 w Urzędzie Gminy Goworowo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
  2. Omówienie programów pomocy społecznej na 2015r.
  3. Omówienie propozycji stawek podatku leśnego i rolnego na 2015r.
  4. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady

Karolina Łazicka

piątek, 24 Październik 2014, 13:35 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 3
Informacja

INFORMACJA z dnia 24 października 2014r
Gminnej Komisji Wyborczej w Goworowie
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Goworowie.
1) Sylwia Szatanek zam. Rębisze Działy – K.W.W. Nasza Gmina To My
2) Krystyna Kowalewska zam. Pasieki – K.K.W. SLD Lewica Razem
3) Ryszard Muciński zam. Goworówek – K.W.W. Janusza Gajewskiego
4) Tomasz Grabowski zam. Rębisze Parcele – K.W Prawo i Sprawiedliwość
5) Barbara Dumała zam. Goworowo – K.W. Polskie Stronnictwo Ludowe
6) Agata Zadroga zam. Daniłowo – K.W. SAMOOBRONA
7) Monika Magdalena Niegowska zam. Wólka Brzezińska – K.W. Platforma Obywatelska RP
8) Kamil Zelik zam. Jawory Wielkopole – K.W. Nowa prawica – Janusza Korwin – Mikke
9) Karolina Zacharek – pracownik samorządowy

2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Goworowie.
1) Małgorzata Prekiel zam. Goworowo – K.W.W. Nasza Gmina To My
2) Irena Minota zam. Goworowo- K.K.W. SLD Lewica Razem
3) Wioleta Teresa Pazik zam. Szczawin – K.W.W. Więcej dla ludzi
4) Angelika Twardziak zam. Czarnowo – K.W. Twój Ruch
5) Sylwia Samsel zam. Goworowo – K.W.W. Janusza Gajewskiego
6) Marta Zięba zam. Wólka Brzezińska – K.W. Polskie Stronnictwo Ludowe
7) Dorota Kordaś zam. Daniłowo – K.W. SAMOOBRONA
8) Marta Ptak zam. Rębisze Kolonia – K.W. Nowa prawica – Janusza Korwin – Mikke
9) Barbara Kuczyńska – pracownik samorządowy

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Pasiekach.
1) Judyta Dąbrowska zm. Rębisze Kolonia – K.W.W. Krzysztofa Dąbrowskiego
2) Magdalena Kowalczyk zam. Pasieki – K.W.W. Więcej dla ludzi
3) Renata Justyna Twardziak zam. Czarnowo – K.W. Twój Ruch
4) Aneta Wierzbicka zam. Ponikiew Duża – K.W.W. Janusza Gajewskiego
5) Anna Miłek zam. Ponikiew Duża – K.W. Polskie Stronnictwo Ludowe
6) Dorota Kwiatkowska zam. Ponikiew Mała – K.W. Platforma Obywatelska RP
7) Aneta Małgorzata Gąsior zam. Pasieki – K.W. Ruch Narodowy
8) Danuta Stachurska zam. Brzeźno – K.W.W. Nasz Samorząd
9) Adam Grabowski – pracownik samorządowy

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kuninie.
1) Agnieszka Markowska zam. Ponikiew Mała – K.W.W. Nasza Gmina To My
2) Anna Pazuła zam. Czarnowo – K.W. Twój Ruch
3) Grażyna Drabot zam. Pokrzywnica – K.W.W. Janusza Gajewskiego
4) Ireneusz Karamuz zam. Jurgi – K.W Prawo i Sprawiedliwość
5) Wanda Paprocka zam. Szarłat – K.W. Polskie Stronnictwo Ludowe
6) Dorota Kapuścińska zam. Daniłowo – K.W. SAMOOBRONA
7) Mateusz Zalewski zam. Goworowo – K.W. Ruch Narodowy
8) Radosław Pawłowski zam. Lipianka – K.W. Nowa prawica – Janusza Korwin – Mikke
9) Bożena Sotomska – pracownik samorządowy

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kruszewie.
1) Mateusz Pskiet zam. Brzeźno – K.W.W. Nasza Gmina To My
2) Marta Tworkowska zam. Góry – K.W.W. Krzysztofa Dąbrowskiego
3) Renata Gołębiewska zam. Jawory Stare – K.W.W. Więcej dla ludzi
4) Olga Gutowska zam. Ponikiew Mała – K.W Prawo i Sprawiedliwość
5) Irena Wojciechowicz zam. Kruszewo – K.W. Polskie Stronnictwo Ludowe
6) Janusz Kordaś zam. Daniłowo – K.W. SAMOOBRONA
7) Agnieszka Dudziec zam. Jawory Stare – K.W. Platforma Obywatelska RP
8) Elżbieta Teresa Bieniecka zam. Jawory Wielkopole – K.W. Ruch Narodowy
9) Dorota Skierczyńska – pracownik samorządowy

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Żabinie.
1) Anna Partyka zam. Ponikiew Mała – K.W.W. Nasza Gmina To My
2) Bartosz Dziełak zam. Rębisze Kolonia- K.W.W. Andrzeja Ziemek
3) Ewa Dudziak zam. Lipianka – K.W.W. Krzysztofa Dąbrowskiego
4) Janusz Stypiński zam. Ponikiew Mała – K.K.W. SLD Lewica Razem
5) Monika Ciepierska zam. Jawory Podmaście – K.W.W. Więcej dla ludzi
6) Katarzyna Kośnik zam. Czernie – K.W. SAMOOBRONA
7) Ewa Wójcik zam. Goworowo – K.W. Platforma Obywatelska RP
8) Ewa Wojtalewska zam. Żabin – K.W.W. Nasz Samorząd
9) Renata Dawidowska – pracownik samorządowy

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Brzeźnie.
1) Krystyna Stachacz zam. Brzeźno – K.K.W. SLD Lewica Razem
2) Agnieszka Dudziec zam. Grodzisk Mały – K.W. Twój Ruch
3) Joanna Garwacka zam. Wólka Brzezińska – K.W.W. Janusza Gajewskiego
4) Czesław Duninowski zam. Józefowo – K.W Prawo i Sprawiedliwość
5) Aneta Owczarek zam. Czarnowo – K.W. Polskie Stronnictwo Ludowe
6) Mariola Włodarczyk – Staszczuk zam. Brzeźno – K.W. Platforma Obywatelska RP
7) Agnieszka Krupińska zam. Grabowo – K.W. Ruch Narodowy
8) Agnieszka Krupa zam. Wólka Brzezińska – K.W. Nowa prawica – Janusza Korwin – Mikke
9) Sylwia Wilczewska – pracownik samorządowy

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Lipiance.
1) Artur Piasecki zam. Goworowo – K.W.W. Andrzeja Ziemek
2) Tadeusz Warszawin zam. Ponikiew Duża – K.K.W. SLD Lewica Razem
3) Jolanta Bednarczyk zam. Jawory Podmaście – K.W.W. Więcej dla ludzi
4) Maria Mateusiak zam. Czarnowo – K.W. Twój Ruch
5) Renata Zofia Rurka zam. Żabin – K.W.W. Janusza Gajewskiego
6) Katarzyna Książek zam. Pasieki – K.W Prawo i Sprawiedliwość
7) Sylwester Jasiński zam. Pokrzywnica – K.W. Ruch Narodowy
8) Beata Bodytka zam. Lipianka – K.W. Nowa prawica – Janusza Korwin – Mikke
9) Aneta Zięba – karczewska – pracownik samorządowy

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

Janina Bąkowska

piątek, 24 Październik 2014, 11:06 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 6
Pasieki – Ekologiczne Śniadanie

20141010_092934

15 października br. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka

w Pasiekach uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mieli okazję posilić się pysznym i zdrowym śniadaniem przygotowywanym po raz trzeci w ramach akcji „Śniadanie ekologiczne”.

piątek, 24 Październik 2014, 09:11 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 8
Informacja

UCHWAŁA Nr 2
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOWOROWIE
z dnia 23 października 2014r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r –Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się, co następuje:
§ 1.

Powołuje się Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r na terenie gminy Goworowo:
1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie, Goworówek 43A

1) Sylwia Szatanek zam. Rębisze Działy
2) Krystyna Kowalewska zam. Pasieki
3) Ryszard Muciński zam. Goworówek
4) Tomasz Grabowski zam. Rębisze Parcele
5) Barbara Dumała zam. Goworowo
6) Agata Zadroga zam. Daniłowo
7) Monika Magdalena Niegowska zam. Wólka Brzezińska
8) Kamil Zelik zam. Jawory Wielkopole
9) Karolina Zacharek zam. Grodzisk Mały

2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie, ul. Szkolna 16A
1) Małgorzata Prekiel zam. Goworowo
2) Irena Minota zam. Goworowo
3) Wioleta Teresa Pazik zam. Szczawin
4) Angelika Twardziak zam. Czarnowo
5) Sylwia Samsel zam. Goworowo
6) Marta Zięba zam. Wólka Brzezińska
7) Dorota Kordaś zam. Daniłowo
8) Marta Ptak zam. Rębisze Kolonia
9) Barbara Kuczyńska zam. Rębisze Kolonia

3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Podstawowej w Pasiekach, ul. Szkolna 2

1) Judyta Dąbrowska zm. Rębisze Kolonia
2) Magdalena Kowalczyk zam. Pasieki
3) Renata Justyna Twardziak zam. Czarnowo
4) Aneta Wierzbicka zam. Ponikiew Duża
5) Anna Miłek zam. Ponikiew Duża
6) Dorota Kwiatkowska zam. Ponikiew Mała
7) Aneta Małgorzata Gąsior zam. Pasieki
8) Danuta Stachurska zam. Brzeźno
9) Adam Grabowski zam. Ostrołęka

4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szkole Podstawowej w Kuninie 22A

1) Agnieszka Markowska zam. Ponikiew Mała
2) Anna Pazuła zam. Czarnowo
3) Grażyna Drabot zam. Pokrzywnica
4) Ireneusz Karamuz zam. Jurgi
5) Wanda Paprocka zam. Szarłat
6) Dorota Kapuścińska zam. Daniłowo
7) Mateusz Zalewski zam. Goworowo
8) Radosław Pawłowski zam. Lipianka
9) Bożena Sotomska zam. Maków Maz.

5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w byłej Szkole Podstawowej w Kruszewie, Jawory Wielkopole 35A

1) Mateusz Pskiet zam. Brzeźno
2) Marta Tworkowska zam. Góry
3) Renata Gołębiewska zam. Jawory Stare
4) Olga Gutowska zam. Ponikiew Mała
5) Irena Wojciechowicz zam. Kruszewo
6) Janusz Kordaś zam. Daniłowo
7) Agnieszka Dudziec zam. Jawory Stare
8) Elżbieta Teresa Bieniecka zam. Jawory Wielkopole
9) Dorota Skierczyńska zam. Goworowo

6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabinie, Żabin 100
1) Anna Partyka zam. Ponikiew Mała
2) Bartosz Dziełak zam. Rębisze Kolonia
3) Ewa Dudziak zam. Lipianka
4) Janusz Stypiński zam. Ponikiew Mała
5) Monika Ciepierska zam. Jawory Podmaście
6) Katarzyna Kośnik zam. Czernie
7) Ewa Wójcik zam. Goworowo
8) Ewa Wojtalewska zam. Żabin
9) Renata Dawidowska zam. Ponikiew Mała

7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w „ Dolinie Orza” – sala weselna, Brzeźno 22

1) Krystyna Stachacz zam. Brzeźno
2) Agnieszka Dudziec zam. Grodzisk Mały
3) Joanna Gawracka zam. Wólka Brzezińska
4) Czesław Duninowski zam. Józefowo
5) Aneta Owczarek zam. Czarnowo
6) Mariola Włodarczyk – Staszczuk zam. Brzeźno
7) Agnieszka Krupińska zam. Grabowo
8) Agnieszka Krupa zam. Wólka Brzezińska
9) Sylwia Wilczewska zam. Brzeźno

8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance, Lipianka 37A

1) Artur Piasecki zam. Goworowo
2) Tadeusz Warszawin zam. Ponikiew Duża
3) Jolanta Bednarczyk zam. Jawory Podmaście
4) Maria Mateusiak zam. Czarnowo
5) Renata Zofia Rurka zam. Żabin
6) Katarzyna Książek zam. Pasieki
7) Sylwester Jasiński zam. Pokrzywnica
8) Beata Bodytka zam. Lipianka
9) Aneta Zięba- Karczewska zam. Łęg Przedmiejski

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

Janina Bąkowska

czwartek, 23 Październik 2014, 14:11 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 6
Efektywnie zarządzaj zespołem

logo_oryginalSzanowni Państwo, 

Zapraszamy na kolejne szkolenie, organizowane w ramach projektu Innowacyjny System Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Ostrołęckim.

 Tym razem zajmiemy się kwestiami: Jak efektywniej zarządzać zespołem pracowników i wolontariuszy w swojej organizacji? Jak rekrutować pracowników, wolontariuszy? Jak utrzymywać zaangażowanie pracowników? Jak tworzyć strategie efektywności pracy?

 Osoby zainteresowane odpowiedzią na wyżej postawione pytania zapraszamy na szkolenie w dniu 28 października 2014 r. w godz. 9.00 –16.00 w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Szkolenie poprowadzi Pani Hanna Kąkol.

To bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla wszystkich, którzy planują lub realizacją działania w ramach ekonomii społecznej – kierują zespołem wolontariuszy lub zajmują się rekrutacją. W przerwie zajęć zapraszamy na obiad. Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia pod numerem tel. 887 092 994.

Więcej informacji o szkoleniach, ekonomii społecznej i projekcie na stronie: www.ostroleka.iwes.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ​

Katarzyna Kozlicka – Sauleniene

Specjalista ds. rekrutacji IWES OST

tel. 887 092 994

www. ostroleka.iwes.pl

Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny

środa, 22 Październik 2014, 11:40 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 8
Informacja

Goworowo, dnia 2014-10-21

 

Gminna komisja Wyborcza w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r– Kodeks wyborczy w dniu 23 października 2014r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Z-ca przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej

Elżbieta Owczarek

środa, 22 Październik 2014, 07:41 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 6
PRZYPOMNIENIE

W dniu 22 października o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Goworowo odbędzie się kolejne spotkanie zespołu roboczego ds. opracowania strategii gminy.

 

wtorek, 21 Październik 2014, 15:24 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 5
Strona 1 z 14312345...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011