Gmina Goworowo | Serwis internetowy Gminy Goworowo

Gmina Goworowo

dziś jest: 27 lipca 2016
Imieniny: Natalii, Aureliusza, Jerzego
INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU LASÓW

Ministerstwo Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju , w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Prace terenowe odbywają się corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8×8 km.

Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca  do 30 września w latach 2016-2020.

Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją  opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.

Link do strony zawierającej treść programu monitoringu lasów

wtorek, 26 Lipiec 2016, 12:59 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 2
TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NOWEJ „SCHETYNÓWKI” W MIEJSCOWOŚCI PONIKIEW DUŻA

Na terenie gminy Goworowo prowadzone są roboty budowlane w ramach rozbudowy drogi gminnej w Ponikwi Dużej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2573W do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4403W o łącznej długości 1 417,15 m.

Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm, uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym i kruszywem łamanym (po 50%), wykonanie zjazdów na drogi boczne z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie poziome jezdni farbami i punktowymi elementami odblaskowymi, ustawienie znaków drogowych, ustawienie znaków drogowych interaktywnych oraz ustawienie stalowej bariery ochronnej.

Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o.  z Ostrołęki. Koszt realizacji inwestycji wynosi 338 659,59 zł, z czego  168 635,19 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, 85 534,44 zł to środki pochodzące z Powiatu Ostrołęckiego, a  pozostałe 84 489,96 zł stanowi wkład własny Gminy Goworowo.

IMG_8661

wtorek, 26 Lipiec 2016, 10:54 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 3
OGŁOSZENIE

Numer sprawy: RI.271.4.2016.MR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Cisk”

SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 9 – projekt budowlany

Załącznik nr 10 – projekt budowlany zamienny

Załącznik nr 11 – stała organizacja ruchu

Załącznik nr 12 – SST

Załącznik nr 13 – przedmiar robót

Załącznik nr 14 – operat wodnoprawny

Załącznik nr 15 – raport z badań zagęszczenia

Załącznik nr 16 – dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych

Załącznik nr 17 – inwentaryzacja powykonawcza

Załącznik nr 18 – dziennik budowy

 

poniedziałek, 25 Lipiec 2016, 17:39 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 4
BRAVO-CRP

brav-crp

piątek, 22 Lipiec 2016, 16:24 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 5
Potrzebna pralka automatyczna

cartoon-washing-machine-vector-clip-art-illustration-with-simple-gradients-all-in-a-single-layer_117877078herb ORZA.php - KopiaKlub Sportowy Orz Goworowo zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o nieodpłatne przekazanie sprawnej pralki  automatycznej na potrzeby klubu.

kontakt Bartosz Dziełak tel. 880369338

czwartek, 21 Lipiec 2016, 14:47 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 12
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Wykonanie remontu dachu na budynku przy ul. Szkolnej 16A w Goworowie”.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 21 Lipiec 2016, 10:26 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 17
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Goworowo zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Modernizację oświetlenia elektrycznego w Gminie Goworowo”.

Zapytanie ofertowe

Projekt budowlany – część opisowa

Projekt budowlany – część graficzna

Przedmiar robót oświetlenie uliczne

czwartek, 21 Lipiec 2016, 10:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 18
W dolinie Orza – Bezpłatny Biuletyn Gminy Goworowo – numer 22

Numer 22. – 07.2016

ug-biuletyn22

wtorek, 19 Lipiec 2016, 16:10 | autor: Piotr Jakacki U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 8
Turniej Dzikich Drużyn 2016

Turnieje Dzikich druzyn 2016-page-001REGULAMIN TURNIEJU DZIKICH DRUŻYN W SIATKÓWKĘ

REGULAMIN TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN PIŁKA NOŻNA

REGULAMIN TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN /UNIHOKEJ

KARTA ZGŁOSZENIOWA TURNIEJU

wtorek, 19 Lipiec 2016, 12:03 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 29
INFORMACJA OD PREZESA KRUS

doc04181320160719094045_001

wtorek, 19 Lipiec 2016, 09:37 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 9
Strona 1 z 23512345...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011