Gmina Goworowo | Serwis internetowy Gminy Goworowo

Gmina Goworowo

dziś jest: 01 lipca 2016
Imieniny: Haliny, Mariana, Klarysy
INFORMACJA Z POSIEDZENIA XXIII SESJI RADY GMINY GOWOROWO

W dniu 29 czerwca 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Goworowo na której Rada dokonała podsumowania wykonania budżetu gminy Goworowo za 2015 rok i bezwzględną większością głosów ( 13 za, 1 przeciw) udzieliła absolutorium dla Wójta Gminy Goworowo Małgorzaty Marii Kulesza z tytułu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Goworowo za 2015r.

W sesji udział wzięło 14 radnych.

Ponadto Rada Gminy podjęła 12 uchwał w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Goworowo
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goworowo na lata 2016-2028
 • zmian w budżecie gminy Goworowo na 2016 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za 2015 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za 2015 rok,
 • szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również ich pobierania,
 • określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goworowo,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo.

 

Wójt Gminy Małgorzata Kulesza wraz z Sekretarzem Gminy Antonim Mulawka i kierownikiem GOKSiR Barbarą Kuczyńską podziękowali Pani Agacie Majk i Panu Jackowi Dobrzyńskiemu za wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej i za reprezentowanie naszej gminy w Radzie LGD Zaścianek Mazowsza.

Wójt Gminy podziękowała za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom instytucji, oraz pracownikom urzędu gminy, którzy swoją pracą przyczynili się do otrzymania absolutorium.

Elżbieta Owczarek

IMG_8458IMG_8465IMG_8468

 

piątek, 01 Lipiec 2016, 09:22 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 7
ZaRadne Kruszewianki zapraszają na…

warsztaty tworzenia nieoznakowanego szlaku questu po miejscowości Kruszewo.

Zajęcia rozpoczynają się 1 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w budynku szkoły podstawowej w Kruszewie.

Zapraszamy na zajęcia, wspólnie stworzymy coś wyjątkowego, atrakcyjnego świetnie się przy tym bawiąc.

Dołącz do nas!

fio kruszewo

czwartek, 30 Czerwiec 2016, 18:59 | autor: Rafał Ostrowski GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 6
Wakacje z Biblioteką i jej Filiami

„Książka, uśmiech i słońce na wakacyjne miesiące”

wakacjeGminna Biblioteka Publiczna w Goworowie zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 dzieci na wakacyjną przygodę z książką pod hasłem: „Jeśli masz chęć wakacje z książką spędź”.

Filia Biblioteczna w Kuninie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia wakacyjne, które odbywać się będą w miesiącu sierpniu w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00. Tegoroczne hasło wakacyjne to: „Czytam i bawię się”. W programie przewidziane są:

środa, 29 Czerwiec 2016, 17:32 | autor: Jacek Olewiecki GBP w Goworowie
Liczba odsłon: 9
Praca dla Asystenta Rodziny!

infoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie poszukuje pracownika na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo, tel. 29 7614015.
Wymagania niezbędne kandydata:

środa, 29 Czerwiec 2016, 16:49 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 38
Dzień Rodziny w ŚDS Czarnowo

DSC08392Rodzina jako system stanowi coś więcej niż tylko suma jej członków, to właśnie w obrębie jej struktur budujemy własny system wartości, zasady którymi kierujemy się w życiu, jak również podwaliny naszej samooceny. Rodzina stanowić powinna dla człowieka pierwotne, najbardziej dostępne źródło wsparcia społecznego, tak aby świadomości jej istnieniu łagodziła stresy towarzyszące Nam w życiu codziennym. W świetle przytoczonych informacji nie dziwi więc fakt iż społeczność Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie tak chętnie celebrowała ten szczególny dzień jakim jest Dzień rodziny.

środa, 29 Czerwiec 2016, 16:48 | autor: Jacek Olewiecki GOPS Goworowo
Liczba odsłon: 9
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

doc04114020160629153010_001formularz_program_2017 – druk do pobrania

 

środa, 29 Czerwiec 2016, 15:25 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 12
50 – lecie powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Dużej

DSC_0058W dniu 26 czerwca 2016 r odbyły się obchody uroczystości 50 – lecia powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ponikwi Dużej z następującym porządkiem:

 Godz.14,45 zbiórka przed remiz

 Godz. 15,00-16,00 msza święta w  remizie

Godz. 16,00 uroczystość przed remizą

Przed remizą Otwarcia  Uroczystości dokonał Prezes OSP Monika Ciechowicz i powitała przybyłe osoby:

wtorek, 28 Czerwiec 2016, 21:33 | autor: Anna Wachowska GOKSiR Goworowo
Liczba odsłon: 16
XVII edycja konkursu NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

skan Idoc04108620160628092217_001

wtorek, 28 Czerwiec 2016, 09:20 | autor: Anna Turkiewicz U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 7

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nie doceniamy chwil aż do czasu,

kiedy stają się wspomnieniami.

 

W piątek 24 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pasiekach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego

i pożegnanie uczniów klasy VI. Na uroczystości tej zgromadzili się uczniowie, rodzice, pan dyrektor, wychowawcy, nauczyciele i przedstawiciel władz samorządowych. Uczniowie szkoły odebrali świadectwa, nagrody książkowe i rzeczowe za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i działalność w organizacjach uczniowskich.

wtorek, 28 Czerwiec 2016, 08:54 | autor: Mariusz Fidelis S.P. w Pasiekach
Liczba odsłon: 10
INFORMACJA

INFORMACJA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH  I DZIAŁÓW SPECJALNYCH  PRODUKCJI ROLNEJ – WYSTĄPIENIE  NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

   Wójt Gminy Goworowo informuję, że w przypadku wystąpienia szkód w budynkach gospodarczych  powstałych  w  wyniku  wystąpienia   huraganowego   wiatru    w    dniu  17 czerwca 2016 roku  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, poszkodowani mogą składać w tutejszym Urzędzie wnioski o szacowanie szkód.  Zaleca się złożenie wniosku o oszacowanie szkód w terminie, umożliwiającym oszacowanie strat przez Terenową Komisję, a więc przed przystąpieniem do uporządkowania szkód powstałych  po przejścia huraganu.

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych należy składać w Urzędzie Gminy Goworowo pok. nr 23 do dnia  30 czerwca 2016 r.

Więcej informacji o formach pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia szkód w budynkach gospodarczych można uzyskać w Urzędzie Gminy Goworowo pokój nr 22 lub telefonicznie 29 769 37 22.

Wniosek do pobrania

piątek, 24 Czerwiec 2016, 13:54 | autor: Jolanta Zalewska U.G. Goworowo
Liczba odsłon: 21
Strona 1 z 23312345...102030...Ostatnia »
 

Uczestnictwo w projektach:

copyright © 2011